Følg oss på Facebook, det er her hoveddelen av informasjonen vil komme: https://www.facebook.com/justneshalvoya

Alle beboere på Justneshalvøya er medlemmer av Velforeningen.
Vi i styret for Velforeningen vil gjerne gi dere informasjon om hvem vi er, hvordan kontakte oss og litt om Velforeningens aktiviteter.

Styret består av:

Steffen Pauschert (styreleder) Tlf. 90736630

Monica Haugland Tlf. 91548948

Frank Erik Strømland Tlf. 91776528

Stine Meltevik Tlf. 45230024

Ole Holte Sandvik Tlf. 40283584

Bengt Bårdsen Tlf. 95042100

Vara: Svein Hansen Tlf. 93067700

Vara: Jon Sverre Berg Tlf. 90512810

Epost til velforeningen: velforeningen@justneshalvoya.no

 

Informasjon om styret og aktiviteter i Velforeningen (dugnad, sosiale tilstelninger, møter osv.) vil bli informert om på Facebook-siden: http://www.facebook.com/justneshalvoya
Send gjerne spørsmål eller ideer her.

Velforeningen har ansvar for alle såkalte “sand-lekeplasser” på øya. Dvs. de små lekeplassene som ikke er tilknyttet noen ballbane. De større lekeplassene, kalt “kvartals-lekeplasser” er det kommunen som vedlikeholder.

Foreløpig ser vi i styret for oss at nærmeste naboer og brukere av hver sand-lekeplass tar et felles ansvar for det fortløpende vedlikehold. Vedlikehold av sand-lekeplassene inkluderer plenklipp, raking, fjerning av søppel og jevnlig bytting av sand (vil bli organisert av styret ved behov).

Vi har dugnad vår og høst og bruker den muligheten til å gjøre nærområdene våre fine.

 

Alle forslag til mottas med stor takk, enten på telefon, mail eller via facebook

 

Vennlig hilsen oss i styret i Velforeningen