renovasjon

De nedgravde avfallsbeholderne på Justneshalvøya vil bli låst fra og med den 15.03.11 og etter denne datoen vil man trenge en ”Keyfob” for å kunne kaste avfall.

 

Orientering vedrørende Søppelhåndtering på Justneshalvøya:

 

• Avfall Sør vil sørge for tømming av matavfall en gang hver uke om sommeren og ellers tømmes disse hver 14 dag.
• Rengjørings hyppigheten av kolonnene har økt. Avfall Sør sin renovatør har kjøpt ny bil som gjør at beholderen rengjøres rett etter tømming, de brune beholderne vil i tillegg bli rengjort etter hver tømming. Den nye bilen tas i bruk i begynnelsen av desember.
• Den nye bilen bil er bedre tilpasset og egner seg godt for søppeltømmingen. Dette medfører i tillegg en bedre og mer skånsom håndtering av utstyret.

Keyfobene er allerede delt ut til dem som har opprettet et avfallsabonnement hos AvfallSør.
De som ikke har opprettet abonnement oppfordres til å gjøre dette snarest.
Avfall Sør kan kontaktes

pr. telefon:                 Kundesenter: 38 17 70 70
pr. post:                     Avfall Sør AS, Pb. 4094, 4689 Kristiansand
pr. e-post:                  post@avfallsor.no / www.avfallsor.no
besøksadresse:          Vige Havnevei 90, – 2 etasje, Kristiansand