bilde-postkasse

Når du flytter til ny bolig er det viktig at du i god tid før flyttingen husker på å melde adresseendring slik at posten blir med deg til din nye adresse. Husk også postkasse! Les mer.


 

POSTKASSE PLASSERING – JUSTNESHALVØYA

Kartet viser plassering av samlestativ hvor den enkelte bolig skal plasserre postkassen sin. Vi ber om at alle plasserer postkassene på anviste plass som vist på kartet. Eventuelle postkasser som ikke plasseres blir flyttet. 

Pstkasser2015