Barnehagen har plass til 100 barn i alderen 0-6 år og er inndelt i 6 baser.

Barnehage-på-Justneshalvøya